Niềm vui và trăn trở sau 30 năm làm “nghề Công đoàn”

Thứ năm - 25/07/2019 08:08 1.158 0
Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam năm nay cũng là dịp tỉnh nhà kỷ niệm 30 năm ngày lập lại, ngày ghi dấu ấn kỷ niệm trong cuộc đời của tôi; 40 năm tham gia công tác thì đã 30 năm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn, mà cách gọi của công tác tổ chức là cán bộ chuyên trách công đoàn, nhưng thuật ngữ mà tôi yêu thích nhất đối với công tác của mình là “nghề Công đoàn”.
db 5
Tặng hoa chúc mừng chị em nữ công nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Duyên đến với “nghề Công đoàn”
          Cách đây 30 năm (01/7/ 1989) nhớ lại những ngày “chia tỉnh” Bình Trị Thiên, cũng như các sở, ban, ngành cấp tỉnh, việc chuẩn bị nhân sự để tiếp nhận bàn giao các nguồn lực từ tỉnh Bình Trị Thiên rất khó khăn, nhân sự từ Liên hiệp Công đoàn Bình Trị Thiên lúc đó chia ra để về Quảng Trị chỉ có 07 người, bác Nguyễn Văn Viêm  được cử làm triệu tập viên để chủ trì tiếp quản nguồn lực, việc cử người tham gia “chia” tài chính, tài sản không có người có nghiệp vụ về tài chính để tham mưu tiếp nhận. Lúc bấy giờ , tôi đang làm kế toán tổng hợp của một Nông trường quốc doanh, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có tiềm lực lớn trong thời bao cấp. Được người giới thiệu đi tham gia tiếp quản tài chính Công đoàn khi chia tỉnh, lúc đầu cũng do dự, nhưng sau các anh chị động viên đi tiếp quản rồi về tính sau. Thực tình mà nói, lúc đó tôi chưa hiểu sâu về tổ chức Công đoàn, khái niệm về tài chính Công đoàn cũng như quĩ bảo hiểm xã hội mà tổ chức Công đoàn đang quản lý. Trong những ngày tham gia tiếp nhận vừa nghiên cứu tài liệu vừa học hỏi thêm các anh chị làm công tác tài chính và bảo hiểm xã hội của tỉnh Bình Trị Thiên để tham mưu cho các đồng chí Thường trực. Lúc bấy giờ. tài chính, tài sản bàn giao cho Công đoàn Quảng Trị vỏn vẹn chưa đầy 5 triệu đồng và một xe GAZ 53 củ để chở tài sản bàn ghế … về tỉnh mới. Gần một tuần đi tham gia “chia tỉnh” mấy anh em Quảng Trị về ở tạm và làm việc tại ngôi nhà tôn cấp 4 đã xuống cấp  được Nông trường Tân Lâm cho mượn tạm. Ổn định tạm thời, mấy anh em cơ quan mối người mỗi việc để chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh được lập lại theo Quyết định của Tỉnh uỷ Quảng Trị. Quá trình tham gia cùng anh chị em trong cơ quan LĐLĐ tỉnh lúc đó được mọi người yêu mến, tín nhiệm năng lực và công tác nên tôi quyết định đến với “nghề Công đoàn” từ đó.
          Trải qua nhiều công việc, đam mê trở thành lành nghề
          Tiếp cận “nghề Công đoàn” từ công tác tài chính Công đoàn và quản lý quĩ BHXH được tiếp xúc liên quan đến nhiều lĩnh vực trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, hiểu biết rộng hơn về chính sách kinh tế-xã hội nói chung, đặc biệt liên quan đến chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Hơn 16 năm làm công tác tài chính Công đoàn và BHXH, được gắn bó với cơ sở, đoàn viên, người lao động; nghiên cứu, tham mưu xây dựng hệ thống tài chính Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã làm cho tôi dần hội đủ kỹ năng trong các lĩnh vực của công tác Công đoàn. Tích luỹ từ lý luận đến thực tiễn, năm 2005 được tổ chức Công đoàn phân công nhiệm vụ mới có tính “sống còn” của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS). Với nhiệm vụ được giao là Thường trực Ban Chỉ đạo và trực tiếp đến với người lao động từng doanh nghiệp để tuyên truyền, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, nhiệm vụ mới chưa có trong tiền lệ của hoạt động Công đoàn trước đây, bản thân tự nghiên cứu, sáng tạo tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề xuất với Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị để chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ghi nhận những kết quả và thành công trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, năm 2010 tôi vinh dự được Đảng Nhà nước tăng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Thời gian làm công tác phát triển đoàn viên là thời gian được nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn nhiều nhất trong hoạt động Công đoàn, nhiều bài viết nghiên cứu được đăng trên các tạp chí của Đảng và tổ chức Công đoàn. Cũng trong thời gian này tôi đề xuất với Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, đề tài được hội đồng nghiêm thu cấp tỉnh xếp loại xuất sắc. Đề tài hoàn thành và được nghiệm thu làm cơ sở tham mưu cho Tỉnh uỷ Ban hành Nghị quyết lãnh đạo về phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tài liệu nghiên cứu cho hoạt động các cấp công đoàn sau này. Ổn định được công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chuyển giao cho công đoàn cấp trực tiếp vận động, thành lập tôi lại được liên tục được luân chuyển, bố trí công việc mới như trưởng ban Tuyên giáo-Nữ công rồi Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh, tóm lại đảm nhiệm công tác lãnh đạo gần hết các ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh. Trải qua nhiều công việc, trở thành lành “nghề Công đoàn”, năm 2013 được sự tín nhiệm của đoàn viên và người lao động, anh em cán bộ Công đoàn, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị tôi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và được sự tín nhiệm trong Ban Thường vụ phân công làm Thường trực cho đến nay.
          Niềm vui và trăn trở
          30 năm làm “nghề Công đoàn” là niềm vui và vinh sự lớn, từng ấy thời gian để lại biết bao kỷ niệm, tường tận bao nhiêu vấn đề của đời sống công nhân, lao động, tận hưởng bao nhiêu niềm vui mỗi khi tổ chức Công đoàn đem đến lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Cũng từ làm “nghề Công đoàn” đã hình thành cho tôi một nhân cách sống bình dị, một kỹ năng hoạt động công tác xã hội, được gần gủi với nhiều đối tượng công nhân, lao động, tích luỹ được nhiều kiến thức, có bản lĩnh trong nghề nghiệp… Niềm vui thì nhiều, nhưng cũng nhiều trăn trở; 30 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn cũng là thời gian tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Quảng Trị trong giai đoạn đổi mới cùng với tiến trình đổi mới của quê hương, đất nước và  hội nhập sâu kinh tế quốc tế. Hoạt động của tổ chức công đoàn liên tục được đổi mới để thích ứng với tình hình quan hệ lao động mới, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn chưa được kiểm chứng trong quá trình đổi mới; vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị tuy được khẳng định, nhưng trong trong thực tiễn hoạt động còn nhiều bất cập, khó khăn; về cơ bản hoạt động của Công đoàn đang trên nền tư duy củ, từ công tác tổ chức, cán bộ đến triển khai các hoạt động vẫn còn tính “ phong trào”, phương thức hoạt động đang lúng túng trong tình hình quan hệ lao động mới; cán bộ công đoàn một bộ phận chưa hình thành nếp tư duy mới, mang nặng tính “công chức”, hành chính. Hệ thống tổ chức công đoàn có nhiều thay đổi để thích nghi nhưng chưa hoàn thiện, hoạt động của CĐCS khu vực doanh nghiệp, khu vực sự nghiệp ngoài công lập nơi được xác định là nền tảng của tổ chức công đoàn nhiều vẫn đề chưa được tháo gỡ, nhất là vai trò đại diện bảo vệ lợi ích của đoàn viên, người lao động của chủ tịch CĐCS đang là người hưởng lương của chủ doanh nghiệp, thiết chế để bảo vệ chủ tịch CĐCS nhiều câu hỏi đang đặt ra…
          Niềm vui và trăn trở chắc mỗi ai làm “nghề” nào cũng có; với tôi “nghề Công đoàn” niềm vui và tự hào là chính, Công đoàn Quảng Trị có được thạnh quả như ngày hôm nay là sự nỗ lực lớn của cán bộ đoàn viên và những người làm “nghề Công đoàn”.  Còn trăn trở để rồi cùng với tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới, ngày càng thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước theo chủ trương và định hướng của Đảng. Thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn đang hiện hữu khi Công ước 98 của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hiệp định Đối tác Thương mại Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Quốc hội đã thông qua. Mỗi một ai làm “nghề Công đoàn” rồi cũng định hình lại nghề của mình để rồi cùng với tổ chức tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến hành động tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức xây dựng Công đoàn xứng đáng niềm tin của Người Lao động ./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây