Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05

Thứ năm - 09/03/2017 22:41 1.286 0
Ngày 22/2/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Công văn số 289-CV/BTGTU về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Theo đó, nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt đình kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  hằng năm từ nay đến năm 2020 và một số công việc cần triển khai thực hiện trong năm 2017, cụ thể như sau:
*Các nội dung chủ yếu
Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).
Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.
Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.
* Một số công việc cần triển khai thực hiện trong năm 2017
Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đon vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Các cấp ủy Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh căn cứ vào nội dung chủ yếu trên đây, cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội,  địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu cụ thể hóa tài liệu của Trung ương, gắn với tính chất, đặc điểm của từng ngành, địa phương, đơn vị trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác, sao cho cho việc học tập và làm theo Bác mang tính chất thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.
Các cơ quan báo chí tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2017; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng Nhân dân, vận động Nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở, tích cực phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị, vận dụng chuyên đề của năm 2017, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả. 

Tác giả bài viết: TGCĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây