Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017

Thứ ba - 14/03/2017 00:04 978 0
Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Kết luận số 49 về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017
Hiện thực đảo Cồn Cỏ trong  tương  lai gần. Ảnh: Internet
Hiện thực đảo Cồn Cỏ trong tương lai gần. Ảnh: Internet
Xin lược trích một số nội dung chính như sau:
Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh:
Tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án: Hoàn thành xây dựng đề án cơ chế đặc thù áp dụng cho Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan lập báo cáo đề xuất đầu tư, trình Chính phủ thống nhất chủ trương xây dựng cảng hàng không sân bay Quảng Trị.
Nghiên cứu xây dựng chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” từ đó lựa chọn hỗ trợ các ý tưởng dự án cần khuyến khích đầu tư. Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp, ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực và chính sách hỗ trợ phát triển. 
Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và quy hoạch phát triển ngành: Hoàn thành bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH của cả nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tình hình thực tế địa phương. Hoàn thành rà soát, bổ sung đề án quy hoạch phát triển du lịch Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với thực hiện Nghị quyết 08/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; sớm điều chỉnh quy hoạch du lịch khu vực Cửa Tùng - Vịnh Mốc - Rú Lịnh để kêu gọi đầu tư.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án động lực, dự án có quy mô lớn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Bố trí vốn đầu tư, sớm khởi công dự án khu tái định cư cho nhân dân khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị và cảng Mỹ Thủy; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp quản lý, triển khai một số hạng mục đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản Khu Kinh tế Đông Nam và khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay.
Làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải và các bộ, ngành Trung ương có liên quan để được hỗ trợ phần vốn nhà nước nhằm sớm khởi công xây dựng đường tránh phía Đông TP. Đông Hà trong năm 2017. Trình Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương và nhà đầu tư cảng biển Mỹ Thủy, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công xây dựng cảng Mỹ Thủy.
Hỗ trợ nhà đầu tư làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng nguyên tắc, triển khai ký kết các hợp đồng dự án, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1.320 MW; hỗ trợ nhà máy điện gió Hướng Linh sớm đi vào hoạt động. Tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng các nhà máy điện gió tại huyện Hướng Hóa. 
Hoàn thành phương án cấp điện cho huyện đảo Cồn Cỏ từ lưới điện quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm việc với Bộ Công thương bố trí vốn đầu tư. Thực hiện một số dự án và hỗ trợ sản xuất kinh doanh: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với phát triển kinh tế hộ; chỉ đạo thử nghiệm một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nhất là các dự án thực hiện tại vùng cát ven biển và huyện Hướng Hóa.
Chỉ đạo triển khai đề án giải quyết sinh kế cho người dân vùng biển. Đẩy mạnh thực hiện tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa; hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tổ chức rà soát đánh giá tình hình và hiện trạng các khu kinh tế, khu công nghiệp và 13 cụm công nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố, từ đó có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả.
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp gia tăng năng lực vận tải đường biển, đường thủy nội địa để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển. Lập các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực du lịch gắn với việc khai thác sử dụng các di tích, xây dựng các sản phẩm du lịch mới. 
Thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng xói lở bãi tắm Cửa Tùng. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm dịch vụ hành chính công, Trung tâm xúc tiến đầu tư. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm  ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 45 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 45 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị, 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội. 
Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: 
Thực hiện ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025, hoàn thành trong quý I. Thực hiện luân chuyển, đào tạo cán bộ trong quý II/2017. Bổ sung điều chỉnh quy định và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nghiên cứu xây dựng đề án sát hạch, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Xây dựng đề án, tổ chức diễn đàn “Nâng cao vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ đạo điểm để nhân rộng các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh. 
Xây dựng Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, gắn đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng trong tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy.
Xây dựng quy trình quy định thực hiện thủ tục cải cách hành chính trong Đảng. Ban hành quy định về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến, giải quyết kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng và nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nêu rõ: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia giám sát, phản biện và thực hiện các nội dung nêu trong kết luận này. 
Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Tổ kiểm tra, rà soát của Thường trực Tỉnh ủy có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kết luận này về Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo kịp thời…

Tác giả bài viết: PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây