Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh với Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"

Thứ ba - 27/09/2016 02:43 848 0
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"
          Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Quảng Trị quản lý 10 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc với số lượng đoàn viên là 460 người. Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, CĐCS Cục thuế tỉnh đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, từ đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

          Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Trung thành-sáng tạo-tận tuỵ-gương mẫu”, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã cụ thể hóa 12 tiêu chí vào thực tiễn hoạt động của ngành, của từng CĐCS thành viên  trực thuộc, Nhiều hoạt động Công đoàn được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ đoàn viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động.
CĐCS Cục Thuế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, nhận thức chính trị, trung thành với mục tiêu tư tưởng của Đảng, kiên định lập trường của chủ nghĩa Mác–Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với các nội dung phấn đấu như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Việc học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVCLĐ "Trung thành-sáng tạo-tận tụy-gương mẫu" được thể hiện trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc của mỗi cán bộ, công chức và người lao động.

          Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thuế tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành thuế vừa hồng vừa chuyên, có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” gắn với việc thực hiện tuyên ngôn ngành thuế với 4 giá trị cốt lõi “Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”. Tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động nhiều đợt thi đua với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị và đặc thù của đơn vị, của ngành, động viên CBCCVCLĐ thực hiện mục tiêu thu đúng, thu đủ và thu kịp các loại thuế vào ngân sách Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn, xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức Công đoàn đi vào hoạt động có nề nếp và chiều sâu; cụ thể, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ tiêu biểu là các phong trào thi đua“Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo” thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu "Thu đúng, thu đủ các loại thuế vào NSNN”; phong trào “Đoàn kết giúp nhau vượt khó”, gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh trong nội bộ ngành Thuế làm mục tiêu trọng tâm để chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện. Tổ chức quán triệt cho CBCC thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tại phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, tạo ra sự gần gũi, thân thiện với người nộp thuế. Triển khai và quán triệt nghiêm túc đến toàn thể CBCC trong toàn ngành thực hiện “3 không”: không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn... Các phong trào thi đua đã thu hút 100% CBCC tham gia với khí thế thi đua sôi nổi, góp phần mang lại những kết quả đáng khích lệ. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục từ năm 2006-2015 đều hoàn thành vượt mức dự toán được giao với mức tăng trưởng hàng năm trên 10%. Qua tổng kết phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CBCCVCLĐ ngành thuế của tỉnh từ năm (2006-2015) toàn ngành đã xây dựng trên 478 sáng kiến cải tiến về công tác quản lý thu thuế được Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thuế công nhận, trong đó có trên 54 sáng kiến được Tổng cục Thuế công nhận; nhiều kinh nghiệm hay, cách làm mới, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính thuế, đảm bảo thực thi tốt các Luật Thuế.

        Phong trào học tập nâng cao kiến thức, nâng cao chất lượng hiệu quả chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong thời kỳ mới đã thực sự phát huy tính tự giác cao của cán bộ, đoàn viên toàn ngành. Đến nay, có toàn ngành có 29 Thạc sỹ chiếm 6,25%, 280 Đại học chuyên ngành chiếm 61,85%, còn lại là cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

          Ban chấp hành Công đoàn Cục Thuế đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả sáng kiến “Đưa công tác phối hợp hoạt động giữa các CĐCS thành viên với các CĐCS UBND xã, phường trong công tác quản lý thu Thuế” được cấp ủy và chính quyền các địa phương hưởng ứng tích cực. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo mối quan hệ mật thiết giữa cơ quan Nhà nước và Chính quyền địa phương trong việc phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đẩy mạnh hoạt động Công đoàn, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đến nay, Công đoàn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã có 05 CĐCS thành viên thực hiện ký kết “Quy ước phối hợp hoạt động giữa CĐCSTV Chi cục Thuế và CĐCS địa phương về triển khai công tác thu NSNN tại địa bàn”.

          Cuộc vận động đã được gắn liền với việc tuyên truyền vận động CBCCVCLĐ thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước và Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua phong trào ở cơ sở đã từng bước góp phần khắc phục tệ quan liêu cửa quyền, cải tiến lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, làm trong sạch đội ngũ, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. 100% các đơn vị trong toàn Cục Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá ngành thuế. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế bảo vệ môi trường…. Xây dựng cơ quan, các tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế “Trung thành, trí tuệ, chuyên nghiệp, sáng tạo, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

           Phong trào văn nghệ, thể thao trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Năm 2014 đạt giải nhất Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi; Đạt giải nhất Hội thi Liên hoan tiếng hát Hội Cựu chiến binh tỉnh…Năm 2015, đã tổ chức thành công Hội thao - Hội diễn văn nghệ Chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945-10/9/2015) và 25 năm ngày thành lập Cục Thuế Quảng Trị (01/10/1990-01/10/2015); Tham gia Hội thao khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lần thứ II/2015 đạt giải Nhất toàn đoàn.

          Công tác chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần luôn được Công đoàn chú trọng. Công đoàn luôn kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên cũng như thân nhân gia đình trong lúc ốm đau, hoạn nạn. BCH CĐCS thành viên đã vận động CBCCVCLĐ đẩy mạnh các hoạt động tự chăm lo phát triển kinh tế gia đình để nâng cao đời sống... Vì vậy, đã có nhiều CBCCVCLĐ thực hiện tốt phong trào tự sản xuất, chăn nuôi và tiết kiệm để tăng thu nhập thêm cho gia đình và làm giàu chính đáng. Thông qua các hoạt động đó đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hổ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn với tinh thần "Lá lành đùm lá rách” trong CBCCVCLĐ... đã tạo thành một cử chỉ đẹp, tạo động lực giúp cho CBCCVCLĐ vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định gia đình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên. Mỗi một đoàn viên Công đoàn đã hưởng ứng và thực hiện tích cực các mặt công tác xã hội do Trung ương, Tỉnh và Ngành phát động, đóng góp từ 2-3 ngày lương xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ uống nước nhớ nguồn”.... Đặc biệt, từ năm 2007-2015 đoàn viên công đoàn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã thực hiện xây dựng được 18 ngôi nhà tình nghĩa, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng tặng cho các gia đình có công với cách mạng đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Từ kết quả các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” được ngành và các cấp khen thưởng. Kết quả từ năm 2006-2015 CBCCVCLĐ Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã có 385 lượt tập thể và 1.152 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.
Nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai, thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành-sáng tạo-tận tuỵ-gương mẫu” giai đoạn 2006-2016, lực lượng CBCCVCLĐ trong toàn tỉnh nói chung và ngành Thuế nói riêng đã phát huy hiệu quả cao và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, làm cho mỗi CBCCVCLĐ càng hăng say hơn nữa trong công tác, lao động góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, xứng đáng là đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thuận MInh - Chủ tịch CĐCS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây