LĐLĐ huyện Triệu Phong: Thực hiện tốt chủ đề hoạt động công đoàn năm 2016

Thứ hai - 02/01/2017 19:41 1.805 0
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và chủ đề năm 2016 “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS)”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2016; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp.
Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm
Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm
Chủ đề năm 2016 được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quán triệt đối với cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh; hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các cấp công đoàn; chỉ đạo các cấp Công đoàn tiến hành khảo sát các doanh nghiệp để phân loại và tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS… LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh đã bám sát chủ đề năm 2016 để xây dựng kế hoạch, giải pháp và triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Nhiều đơn vị tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương cụ thể hóa Nghị quyết 03/ NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” gắn với triển khai Công văn số 410/UBND-NC ngày 3/2/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Một số đơn vị đã tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện, tiêu biểu như LĐLĐ huyện Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Gio Linh, Vĩnh Linh, Công đoàn ngành Giao thông tham mưu cho cấp ủy ban hành chỉ thị, lãnh đạo chuyên môn ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo chuyên môn đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp; LĐLĐ huyện Hải Lăng tham mưu cho Huyện ủy Hải Lăng tổ chức đoàn cán bộ đến làm việc trực tiếp với các đơn vị đủ điều kiện thành lập CĐCS. 
Đồng chí Nguyễn Duy Ninh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Triệu Phong cho biết, LĐLĐ huyện là một trong những đơn vị đi đầu trong toàn tỉnh về thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Để có được kết quả đó, BTV LĐLĐ huyện tích cực, chủ động tham mưu BTV Huyện ủy Triệu Phong ban hành Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 10/3/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Đồng thời, làm việc với Phòng Nội vụ huyện để tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Công văn số 410/UBND-NC của UBND tỉnh về chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
BTV LĐLĐ huyện xây dựng Đề án phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2015-2018 và ban hành Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2016. Trên cơ sở đó, tiến hành khảo sát, nắm tình hoạt động, tình hình công nhân lao động thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn.
Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 103 doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động, qua khảo sát cho thấy, doanh nghiệp có số lao động từ 4 lao động trở xuống chiếm số lượng lớn (trên 85 doanh nghiệp), doanh nghiệp có 20 lao động trở lên là 15 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp có khả năng thành lập tổ chức Công đoàn khoảng từ 10 đến 15 doanh nghiệp. Qua đó, LĐLĐ huyện tích cực gặp gỡ tuyên truyền vận động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, trong năm 2016 đã thành lập 7 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển mới 129 đoàn viên.
Hiện nay, toàn huyện có 3.968 CNVC, LĐ, trong đó lao động ngoài nhà nước 1.374 người. Có 117 CĐCS trực thuộc, trong đó có 21 CĐCS cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện, 19 CĐCS xã, thị trấn, 11 CĐCS đơn vị ngoài nhà nước và 65 CĐCS trường học. Nhìn chung, các tổ chức CĐCS mới được thành lập đã làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; các chế độ, chính sách liên quan đến lợi ích của người lao động cơ bản đảm bảo. Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2016, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ  thi đua toàn diện đối với LĐLĐ huyện Triệu Phong.

Tác giả bài viết: HOÀI NHUNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây