Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị và sự lớn mạnh của đội ngũ người lao động

Thứ tư - 15/05/2024 21:23 51 0
Trong đội ngũ đoàn viên công đoàn - người lao động của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị có 9.02% được đào tạo sau Đại học, 38.57% Đại học, 16.12% Cao đẳng, 27.86% Trung cấp, 8.43% trình độ khác.
Tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đời sống của đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh để từ đó nâng cao vị trí và vai trò của công đoàn trong việc xây dựng đơn vị trong sạch và vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành Y tế là các nét chính của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị.
1 2
Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã bước vào nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 3.702 đoàn viên công tác tại 32 công đoàn cơ sở, trong đó khối quản lý Nhà nước và hành chính sự nghiệp là 24 đơn vị và khối doanh nghiệp có 8 công đoàn cơ sở. Trong đội ngũ đoàn viên công đoàn - người lao động của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị có 9.02% được đào tạo sau Đại học, 38.57% Đại học, 16.12% Cao đẳng, 27.86% Trung cấp, 8.43% trình độ khác.

Bên cạnh đó, 1.7% đoàn viên, người lao động có trình độ cao cấp chính trị, 12.5% có trình độ trung cấp chính trị và 25.4% có trình độ sơ cấp chính trị. Với chất lượng như vậy, đội ngũ đoàn viên, người lao động trong toàn Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời Công đoàn ngành Y tế tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện.

Mong muốn Công đoàn ngành Y tế ngày càng lớn mạnh

“Trong bối cảnh 5 năm qua có rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã phát triển bền vững, tiếp tục có những đóng góp rất ý nghĩa vào sự ổn định và phát triển của ngành Y tế tỉnh nhà đồng thời ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế”, đồng chí Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nói.

Thực tiễn đã chứng minh, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã tập hợp và đoàn kết đoàn viên, người lao động trong toàn ngành với những thành tựu công tác đã được Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận trong thời gian qua như đẩy lùi Covid-19, khôi phục nhanh hoạt động khám chữa bệnh thông thường sau đại dịch Covid-19, đẩy mạnh ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh và tăng cường năng lực y tế dự phòng, cải thiện chất lượng y tế cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính,...

Kết quả đó được bắt đầu từ việc đoàn viên, người lao động ngành Y tế luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời mong muốn tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Bởi tin tưởng đường lối lãnh đạo nên đã có với 8.352 lượt đoàn viên, người lao động ngành Y tế tỉnh Quảng Trị hưởng ứng các đợt phổ biến pháp luật và tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước do công đoàn triển khai cũng như tích cực học tập Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc thực hiện về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động sửa đổi, theo dõi chương trình Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028...
2 4
Cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị nhận khen thưởng.
Trong xu thế phát triển của công nghệ thông tin, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế đã đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật với việc thành lập fanpage Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị để chia sẻ tới đoàn viên các hoạt động và thông tin hữu ích, các văn bản pháp luật từ trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế và các trang thông tin điện tử chính thống khác. Sự phong phú về hình thức tuyên truyền cũng được Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế tiến hành qua tư vấn trực tiếp, tư vấn trên Facebook và nhóm Zalo công đoàn thu hút rất nhiều lượt tương tác, tổ chức 14 lớp tập huấn về pháp luật với 1.050 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt.

Như một đền bồi với nhiệt tình của đoàn viên, người lao động trong toàn ngành, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị luôn bám sát cơ sở và nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời hiểu rõ, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Cũng bằng cách này, những vấn đề phát sinh ở cơ sở được Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế kịp thời nắm bắt và tổ chức đối thoại, kiến nghị, tham gia giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật; phối hợp Sở Y tế giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động trong phạm vi, thẩm quyền và tổng hợp đề xuất kiến nghị trình cấp trên theo đúng quy định. Trên phương diện này, Công đoàn ngành Y tế luôn khuyến nghị đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác trước sự xúi giục, kích động chia sẻ và bình luận về những thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng hoặc thông tin từ các trang không chính thống.

Hàng năm, Công đoàn ngành Y tế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, Tháng Công nhân với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, người lao động luôn mang lại hiệu quả cao như chương trình Đêm Hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn, hội thi quy tắc ứng xử và kỹ năng giao tiếp, giải cầu lông, giải bóng chuyền, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,...

Tổ chức Công đoàn vững mạnh tích cực góp phần xây dựng ngành Y tế hiện đại, hiệu quả và công bằng

Tổ chức Công đoàn và hoạt động công đoàn trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới trong quá trình thực hiện vai trò cầu nối giữa đoàn viên, người lao động với cấp ủy Đảng, chính quyền. Đặc biệt, tổ chức Công đoàn và hoạt động Công đoàn của ngành Y tế hiện nay đòi hỏi về hiệu quả góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ ngành y tế; thu hút, trọng dụng bác sỹ giỏi; tăng cường nhân lực y tế ở khu vực nông thôn; mang lại đời sống tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Để đạt được mục tiêu chung đó, trong 5 năm qua, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã tập trung phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây là khoảng thời gian Công đoàn ngành Y tế đã vận động và thành lập được 01 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, phát triển mới 473 đoàn viên; mỗi năm có từ 20% đến 21% công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ 67% - 75% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có công đoàn cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ.
3 3
Đại diện tiêu biểu của đoàn viên, người lao động ngành Y tế tỉnh Quảng Trị tham dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
Là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp và đoàn kết người lao động của ngành Y tế đã và đang hướng tới các bước phát triển hiện đại, hiệu quả và công bằng, Công đoàn ngành Y tế thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch cán bộ công đoàn đồng thời chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Nội dung tập huấn hàng năm là tập huấn nghiệp vụ công đoàn, cập nhật các quy định và văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, công tác tài chính công đoàn. Công đoàn ngành Y tế cũng đã tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn cho 250 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc; tổ chức diễn đàn “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” với hơn 65 cán bộ công đoàn là chủ tịch, phó chủ tịch, phụ trách kế toán công đoàn cơ sở tham gia đạt chất lượng.

Từ thực tiễn và hiệu quả hoạt động của đoàn viên trong 5 năm qua, Công đoàn ngành Y tế và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã bồi dưỡng, giới thiệu 776 đoàn viên ưu tú cho Đảng với kết quả 417 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đây là thế hệ đảng viên trẻ của ngành Y tế, có trình độ chuyên môn và năng lực công tác tốt, làm chủ nhiều kỹ thuật mới trong dự phòng dịch bệnh và khám chữa bệnh cũng như nhiệt tình, sáng tạo khi tham gia các hoạt động do Công đoàn ngành tổ chức.

Đặc biệt quan trọng là chính đội ngũ kế cận này đóng vai trò hạt nhân của ngành Y tế trong thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tích cực góp phần làm nên tỷ lệ hài lòng của người dân đối với ngành Y tế ngày càng cao và là lực lượng nòng cốt trong nỗ lực cải cách hành chính, chuyển đổi số của ngành Y tế ở giai đoạn hiện nay.

Kỳ vọng bước tiến mới

Về những thành tựu của Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị nói: “Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cùng sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam và các cấp ủy địa phương, Công đoàn ngành Y tế luôn giữ vững khối đoàn kết, vượt qua khó khăn, đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực mà biểu hiện cao nhất là được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba và cờ thi đua toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác. Như vậy, hoàn toàn có thể tin tưởng Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị tiếp tục xây dựng công đoàn vững mạnh toàn diện, đạt nhiều thành tích ngày càng nổi bật trong thời gian tới”.
4 1
Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị động viên đoàn viên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự
Một cách tích cực, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ thành lập công đoàn cơ sở ở 100% đơn vị y dược tư nhân có đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh; kết nạp 100% cán bộ, viên chức, người lao động mới tuyển dụng vào tổ chức Công đoàn; hằng năm có từ 95% trở lên đoàn viên, người lao động tham gia học tập chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hằng năm, có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; từ 80% trở lên doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các chỉ tiêu đó, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tuyết - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị cho hay, Công đoàn ngành Y tế xác định nhiệm vụ tiếp tục vận động thành lập công đoàn cơ sở ngoài công lập, phát triển đoàn viên công đoàn đúng quy định của Điều lệ Công đoàn. Chủ động, đổi mới, nâng cao hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên làm trung tâm, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ công đoàn cơ sở; chủ động xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ công đoàn, thực hiện tốt công tác nhân sự cán bộ công đoàn các cấp.
5 3
Khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng đối với khu vực doanh nghiệp. Coi trọng việc tuyên truyền để người lao động hiểu rõ về tổ chức công đoàn, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên từ đó tự nguyện gia nhập công đoàn và tích cực tham gia hoạt động công đoàn.

“Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn cho phù hợp với từng loại hình đơn vị. Thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện cải cách hành chính trong tổ chức và hoạt động công đoàn. Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng”, đồng chí Tuyết nói.

Hướng tới sự lớn mạnh về đội ngũ đoàn viên - người lao động, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sẽ ngày càng vững mạnh trên nền tảng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh nhà.

 
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ" NĂM 2024

Tác giả bài viết: Thục Khanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây