Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quí I năm 2015: Tập trung chỉ đạo hoạt động “Tháng Công nhân” 2015 và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thứ tư - 22/04/2015 23:15 632 0
Ngày 22 tháng 4 năm 2015, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị định kỳ quí I/2015, đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, thay mặt Thường trực LĐLĐ tỉnh đồng chí Nguyễn Đăng Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã báo cáo đánh giá tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quí I, chương trình công tác trọng tâm quí II/2015; các đồng chí Uỷ viên Thường vụ phụ trách các chuyên đề đã trình bày các dự thảo các nội dung để Ban Thường vụ thảo luân và thông qua, gồm: - Đề án phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn nghề cá trên địa bàn tỉnh; - Hướng dẫn chấm điểm từng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; - Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng CĐCS vững mạnh; - Qui chế ( sửa đổi ) khen thưởng trong các cấp công đoàn; thông qua quyết toán ngân sách công đoàn năm 2014 và dự toán ngân sách công đoàn năm 2015 ( đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt); kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “ Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
.
.
       Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đánh giá cao kết quả các công việc đã triển khai và hoàn thành trong quí I/2015; nổi bật là các hoạt động về chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, thăm hỏi, động viên gia đình chính sách và cán bộ công đoàn nghỉ hưu trong dịp Tết; chỉ đạo các cấp công đoàn kịp thời nắm bắt tình hình và diễn biến về tư tưởng, tâm trạng của CNVCLĐ; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục trên báo, đài; kịp thời đưa tin hoạt động và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của trung ương cũng như địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử công đoàn. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của CNVCLĐ, đến nay các cấp công đoàn đã hoàn thành việc bình chọn và giới thiệu về LĐLĐ tỉnh 10 tập thể và 55 cá nhân điển hình. Các cấp công đoàn đã hưởng ứng tích cực Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN, phối hợp với các ngành chức năng kiểm 65 doanh nghiệp trong thực hiện chính sách pháp luật lao động và đảm bảo vệ sinh ATLĐ-PCCN. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện qui chế dân chủ theo Nghị định 60/NĐ-CP và Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh đã có 90% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC; 50% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động; tích cực chỉ đạo và đôn đốc thực hiện Chương trình nhà ở “ Mái ấm Công đoàn”. Trong quí, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quyết định đầu tư 31 nhà ở “ Mái ấm Công đoàn” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với kinh phí 705 triệu đồng. Hoàn thành công tác đánh giá cán bộ, kiểm điểm Đảng đoàn, Ban Thường vụ và lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh; giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với số lượng 1.700 đoàn viên và 34 CĐCS. Chỉ đạo triển khai sơ kết 10 năm thành lập và hoạt động của CĐCS xã, phường, thị trấn gắn với việc tham mưu cho các cấp uỷ đảng sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 41/CT-TU. Hoàn thành việc phân cấp quản lý tài chính CĐCS cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gắn với việc giao dự toán ngân sách công đoàn 2015 cho các đơn vị. Tổ chức các hội nghị để ký kết hoạt động phối hợp với các các ngành liên quan như Cục thuế, Hội Phụ nữ, Sở LĐ,TB&XH…
            Ban Thường vụ cũng nghiêm túc kiểm điểm một số mặt công tác tồn tại như: Công tác phát triển đoàn viên và thu kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/NĐ-CP các cấp công đoàn chưa triển khai quyết liệt, hiệu quả chưa cao; công tác sơ kết 10 năm hoạt động CĐCS xã, phường, thị trấn một số LĐLĐ huyện triển khai thiếu chu đáo, chỉ đạo chưa sâu sát cơ sở; một số kế hoạch thực hiện 4 chương trình trọng tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam chưa được tập trung, như nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại định kỳ …
            Hội nghị Ban Thường vụ tập trung thảo luận chương trình công tác quí II/2015, trọng tâm là tập trung triển khai “ Tháng Công nhân” năm 2015 thiết thực, hiệu quả; tổ chức thành công Lễ phát động “ Tháng Công nhân” tại Khu Công nghiệp Quán Ngang theo kế hoạch; Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiến tiến trong CNVCLĐ găn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị  03/CT-TW về “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm hoạt động CĐCS xã, phường, thị trấn gắn với việc tham mưu cho Tỉnh uỷ sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 41/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Tập trung triển khai có hiệu quả chương trình hành động của BCH LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ về “ Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”; triển khai kế hoach tăng cường, điều động cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh về công tác tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để trợ giúp trực tiếp công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí công đoàn; trợ giúp CĐCS tổ chức đối thoại, nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể…Tổ chức Hội nghị thường niên đánh giá công tác phối hợp với UBND tỉnh, BHXH tỉnh; triển khai công tác giám sát, phản biện theo chủ trương đã được Ban Thường vụ tỉnh uỷ chỉ đạo.
Về Dự thảo Đề án phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn nghề cá; Hướng dẫn chấm điểm từng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; - Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng CĐCS vững mạnh; - Qui chế ( sửa đổi ) khen thưởng của các cấp công đoàn được Ban Thường vụ dành nhiều thời gian thảo luận để khi triển khai sát thực cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh nhà.
            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến tham gia đồng chí trong Ban Thường vụ, đặc biệt là các ý kiến tập trung giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, triển khai hiệu quả hoạt động “ Tháng Công nhân” năm 2015; đề án thành lập nghiệp đoàn nghề cá; Hướng dẫn chấm điểm từng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng CĐCS vững mạnh;  Qui chế ( sửa đổi ) khen thưởng của các cấp công đoàn. Tiếp tục giao cho cho văn phòng, các ban chuyên đề tham mưu tiếp thu chỉnh sửa lấy ý kiến các cấp công đoàn trước khi ký duyệt ban hành. Riêng đề án phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn nghề cá sau khi hoàn thành xin chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh uỷ trước khi triển khai.

Tác giả bài viết: Bảo Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây