LĐLĐ Gio Linh nỗ lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Thứ hai - 10/06/2024 22:28 48 0
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.
Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn

Là một huyện thuần nông, Gio Linh không có nhiều các doanh nghiệp lớn. Hầu hết các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn là những đơn vị rất nhỏ, sử dụng ít lao động, công việc không ổn định lâu dài nên việc thành lập công đoàn cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện hiện có 256 doanh nghiệp, với 2.762 công nhân lao động. Trong đó số doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên 20 doanh nghiệp, chiếm 7,8%; doanh nghiệp có từ 5 - 10 công nhân lao động là 19 doanh nghiệp, chiếm 7,4%.

Tổng số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn 31 doanh nghiệp, chiếm 12,1%, với 1.944 công nhân lao động, chiếm 70,4% trong tổng số công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện Gio Linh là 21 doanh nghiệp, với 971 đoàn viên/1.270 công nhân lao động, chiếm 74,5% trong tổng số công nhân lao động.
280126542 302115275425366 4390705800351576094 n20240610154259
LĐLĐ huyện Gio Linh trao quyết định kết nạp đoàn viên cho công nhân lao động.
Đồng chí Cổ Thế Chung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gio Linh cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của tổ chức Công đoàn là tổ chức phối hợp quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần tạo nên sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi doanh nghiệp.

Có một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động vẫn cho rằng, thành lập tổ chức Công đoàn sẽ gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh, kinh doanh của doanh nghiệp đó là phải thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động.

Cùng với đó, công nhân lao động trên địa bàn đa số xuất thân từ nông nghiệp, chưa được đào tạo đầy đủ về kỷ năng nghề nghiệp. Một bộ phận chưa am hiểu pháp luật về lao động, chưa ý thức được quyền lợi lâu dài của bản thân; ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp còn hạn chế; chưa nhận thức đúng, đầy đủ về tổ chức Công đoàn.

Công tác quản lý lao động trên địa bàn chưa được chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật ở một số doanh nghiệp chưa nghiêm. Do đó một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn tiếp cận tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

“Với phương châm “Ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gio Linh đã chủ động triển khai nhiều cách làm hay, giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước.

Giai đoạn 2018 – 2023, LĐLĐ huyện Gio Linh đã thành lập 18 công đoàn cơ sở, vượt 20% chỉ tiêu được giao; kết nạp 831 đoàn viên, vượt 66,2% chỉ tiêu được giao. Sau gần hai năm Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, đơn vị đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, đạt 27%; kết nạp mới 156 đoàn viên, đạt 31,2% chỉ tiêu nhiệm kỳ”, đồng chí Chung phấn khởi nói.

Để đạt được những kết quả trên, đồng chí Cổ Thế Chung cho hay, LĐLĐ huyện Gio Linh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cán bộ phụ trách địa bàn, tiến hành khảo sát nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung đổi mới hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động công nhân lao động chưa là đoàn viên tham gia vào tổ chức Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Cán bộ công đoàn thường xuyên bám sát cơ sở, gặp gỡ người lao động và người sử dụng lao động để đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của tổ chức Công đoàn và những quyền lợi của người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn...

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động

Để đạt được kết quả trên, hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ Gio Linh đã xây dựng kế hoạch về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở để thực hiện các chỉ tiêu được giao. Đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ công đoàn để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công tác phát triển đoàn viên trong tình hình mới.

Theo đó, chủ động phối hợp khảo sát, nắm bắt tình hình lao động ở doanh nghiệp để xây dựng phương án, các bước tiến hành thành lập công đoàn cơ sở; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành liên quan, cán bộ công đoàn cơ sở các xã, thị trấn trên địa có doanh nghiệp tạo được sự đồng thuận tác động đến doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phân công cán bộ công đoàn trực tiếp đến từng doanh nghiệp tiếp cận người sử dụng lao động và người lao động hỏi thăm, động viên, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm của doanh nghiệp tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện với doanh nghiệp. Giúp cho người sử dụng lao động cũng như người lao động hiểu rằng việc thành lập tổ chức Công đoàn là cần thiết, là có lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, từ đó mới tiến hành tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
279631660 302115472092013 7847871563972955872 n20240610154251
Người lao động phấn khởi nhận quyết định kết nạp đoàn viên từ tổ chức Công đoàn
Thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng đổi mới cách tiếp cận và phương thức tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động và người lao động; nâng cao kỹ năng của cán bộ công đoàn trong tuyên truyền, vận động, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ tạo được sự ủng hộ của người sử dụng lao động về thành lập tổ chức Công đoàn.

Ngoài ra, phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động. Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, tham gia cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; kịp thời phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất tạo sự đồng thuận cao của công nhân lao động đối với tổ chức Công đoàn và hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách công đoàn trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức lao động, nhất là trong công tác phối hợp tiếp cận, tiếp xúc công nhân lao động, người sử dụng lao động để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp một cách có hiệu quả nhất.

Bố trí kinh phí cho nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Theo đồng chí Cổ Thế Chung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gio Linh, đơn vị xác định rõ việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh và thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, LĐLĐ huyện Gio Linh còn tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Các cấp công đoàn đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo được niềm tin trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động và toàn xã hội.

Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là cán bộ mới được bầu lần đầu về nghiệp vụ công đoàn, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và công đoàn; kỹ năng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại doanh nghiệp, tham gia xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
272766426 238941661742728 8219659848634248645 n20240610154243
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gio Linh (phía phải) trao quà chúc mừng nhân dịp công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở. 
Thực hiện nghiên cứu, xây dựng chuyên đề trên tất cả các nhiệm vụ cụ thể như công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Hưởng ứng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; công tác quản lý đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Công tác quản lý sử dụng tài chính; công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động nữ công của tổ chức Công đoàn để tổ chức hội nghị diễn đàn sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở. Bán sát nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, của địa phương để chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết nội bộ, phát huy hết sức mạnh tập hợp trong xây dựng tổ chức Công đoàn, tạo ra khả năng cống hiến tích cực cho đoàn viên và người lao động.

Cùng với đó thực hiện hướng dẫn, giúp công đoàn cơ sở xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động công đoàn toàn khóa, hàng năm; quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở với chuyên môn; hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động; thoả ước lao động tập thể; đối thoại tại doanh nghiệp… một cách cụ thể có hệ thống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vằng, nhiệt tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo; biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tôn trọng sự sáng tạo, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Luôn luôn bắt nhịp nhanh với xu thế phát triển của thời đại, biết đối mặt với khó khăn, thách thức biết nắm bắt thông tin và xử lý thông tin.

Cán bộ công đoàn phải biết tiếp thu, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của công đoàn các cấp trong triển khai, thực hiện; dám nói lên quan điểm của mình trong giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

“Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh và thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của mình, LĐLĐ huyện Gio Linh sẽ ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ được giao”, đồng chí Cổ Thế Chung khẳng định.

 
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊ" NĂM 2024

Tác giả bài viết: Lê Hùng Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây